Obavijest o obradi osobnih podataka

Tko smo mi

Voditelj obrade je trgovačko društvo SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (dalje u tekstu: SuperSport).

Ova se obavijest odnosi na naše usluge ("Usluge") koje nudimo putem naše web stranice www.sportnet.hr (dalje u tekstu: Web stranica), a koje uključuju pružanje audiovizualnog sadržaja, teksta, fotografija, foruma, oglašavanja, društvenih medija i interaktivnih aplikacija te drugih usluga.

U ovoj obavijesti možete saznati više informacija o načinu postupanja s osobnim podacima korisnika (dalje u tekst: Ispitanika, Vi) te ju treba čitati zajedno s našom obavijesti o kolačićima, svim obavijestima ili uvjetima korištenja koji se nalaze na Web stranici.

Predani smo zaštiti Vaših osobnih podataka kada koristite naše usluge i vrlo ozbiljno shvaćamo sigurnost Vaših podataka. Imamo stroge sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka koje uključuju robusne sigurnosne postupke koji se redovito testiraju i pregledavaju. Ako imate bilo kakvih nedoumica o načinu na koji obrađujemo ili štitimo Vaše osobne podatke ili nas želite kontaktirati u vezi s bilo kojim aspektom ove Obavijesti, kontaktirajte nas putem podataka za kontakt na dnu ove Obavijesti.

Kad prikupljamo Vaše osobne podatke, koje i s kojom svrhom

Vaše osobne podatke prikupljamo kad:
- koristite naše Usluge ili društvene mreže
- otvorite korisnički račun u Sportnet klubu
- sudjelujete u Nagradnim natjecanjima koja organiziramo
- ispunjavate upitnike ili ankete koje objavljujemo
- komunicirate s nama (e-poštom, poštom, telefonom, putem chata, foruma ili društvenih mreža)
- se predbilježite na naše komunikacijske kanale u svrhu izravnog marketinga
- provjeravamo poštivanje usklađenosti s uvjetima korištenja i/ili kada smo to dužni po zakonu
- otkrivate svoje osobne podatke izravno ili na neki drugi način putem Usluga (na primjer, objavljivanja svojih komentara o sadržaju)
- dođe do bilo kakve druge interakcije u vezi korištenja Usluga.

Možemo također kombinirati podatke iz jedne Usluge s podacima prikupljenim iz drugih usluga koje SuperSport pruža izvan Web stranice i/ili s informacijama koje su javno dostupne ili primljene od drugih javnih izvora.

Sve informacije čuvaju se i upotrebljavaju u skladu s ovom obavijesti o zaštiti privatnosti.

ZA KOJU SVRHU KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRAVNA OSNOVA OBRADE
Pružanje Usluga
- ispunjavanje obveze koje proizlaze iz ugovornih obveza nastalih korištenjem Usluga
- unaprjeđenje funkcionalnosti Usluga te kako bi sadržaji bili prezentirani na način koji je najučinkovitiji
- za potrebe vođenja i poboljšanja Web stranice i njene funkcionalnosti
- nadziranje pridržavanja s uvjetima korištenja ili drugih uvjeta i odredbi u vezi s upotrebom Usluga
- za potrebe internih postupaka i rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida
- pružanje korisničke podrške
Podaci u upotrebi Usluga (npr. vrijeme odgovora stranice, pogreške u preuzimanju sadržaja, podaci o interakciji sa stranicom), podatak o punoljetnosti , datumu i godini rođenja, korisnički podaci potrebni za otvaranje računa u Sportnet Klubu (npr. e-mail, korisničko ime i sl.), IP adresa, MAC adresa, podaci o uređaju i pregledniku Izvršavanje ugovora
Legitimni interes
Organizacija Nagradnih natjecanja
- sudjelovanje u Natjecanjima
- komunikaciju o osvojenoj nagradi i/ili predaja nagrade
- objava podataka o pobjednicima
Ime i prezime, kontaktni podaci (adresa, broj telefona i sl.), podatak o punoljetnosti, datumu i godini rođenja, podaci u sudjelovanju u natjecanju Izvršavanje ugovora
Legitimni interes
Marketing
- ciljani marketing kako bismo vam omogućili sadržaje koji će Vas više zanimati, analize te dostave općih i individualiziranih ponuda
Kontaktni podaci (e-mail, broj telefona i sl.), podatak o punoljetnosti Privola
Analiza i profiliranje
- određivanje preferencija korisnika s ciljem pružanja usluga koje bolje odgovaraju potrebama I željama pojedinih kategorija korisnika.
Korisnici Sportnet Kluba - ime, nadimak, e-mail, podaci o korištenju sportnet.hr internetske stranice Legitimni interes

Kome možemo proslijediti vaše podatke

Vaše podatke možemo podijeliti s trećim osobama kako bismo osigurali ispunjavanje naših zakonskih obveza ili kada nam je potrebna podrška u ispunjavanju ugovornih obveza i to primjerice:

- trećim stranama koje smo ovlastili da djeluju u naše ime radi pružanja administrativne, stručne i tehničke podrške, kao primjerice poslovnim partnerima, dobavljačima i podizvođačima, kako bismo upravljali uslugama koje vam pružimo
- oglašivačima ili oglašivačkim mrežama kojima su vaši podaci potrebni radi odabira i pružanja odgovarajućeg oglasnog materijala. Našim oglašivačima ne otkrivamo podatke na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe, ali dajemo im skupne informacije o našim korisnicima
- policiji, regulatornim tijelima ili pravnim savjetnicima u svezi s bilo kojim navodnim kaznenim djelom, nezakonitom aktivnošću ili sumnjom na kršenje Uvjeta korištenja i/ili kršenja drugih prava i obaveza, ako je to propisano zakonom ili gdje sumnjamo na štetu ili potencijalnu štetu drugima
- tamo gdje je primjenjivo, korisničko ime i neki profilni podaci koje dobrovoljno pružite mogu biti objavljeni na područjima Usluga kao što su forumi, top liste, chat sobe ili stranice na kojima se prikazuju uradci korisnika, kao identitet pod kojim ćete biti imenovani na tim dijelovima web stranice
- stručnim suradnicima izvan Društva (npr. odvjetnicima, knjigovođama, revizorima)
- povezanim društvima

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni, odnosno onoliko dugo koliko je određeno zakonskim propisima koji su na snazi, i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

Pohrana osobnih podataka i prijenos u druge zemlje

Naši pružatelji usluga, povezana društva i treće osobe s kojima surađujemo, mogu se nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora u zemljama koje nemaju iste standarde zaštite osobnih podataka kao te zemlje EGP-a.

Međutim, Vaše osobne podatke prenosit ćemo samo na teritorij izvan Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim okolnostima:

- Europska komisija je utvrdila da postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka u zemlji u koju prenosimo vaše podatke
- postoje standardne odredbe o zaštiti podataka koje je donijela Europska komisija, koja regulira prijenos
- postavljeni su drugi prikladni zaštitni mehanizmi

Dodatne informacije o mehanizmima koje ćemo primijeniti možete pronaći ovdje https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en .

Sigurnost

Shvaćamo vrlo ozbiljno usklađenost sa sigurnosnim propisima, standardima, smjernicama i zakonima i promičemo sigurnosne mjere koje će održati povjerljivost, integritet i dostupnost osobnih podataka. Koristimo razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere kako bismo zaštitili osobne podatke korisnika od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništavanja osobnih podataka koje posjedujemo.

Tamo gdje smo vam dali (ili gdje ste odabrali) lozinku koja vam omogućuje pristup određenim dijelovima naše stranice, odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti ove lozinke. Molimo Vas da nikome ne dijelite lozinku.

Kolačići

Kolačiće koristimo u razne svrhe, uključujući i poboljšanje Vašeg doživljaja Web stranice. Za više informacija o našoj upotrebi kolačića pogledajte našu Obavijest o kolačićima .

Obrada osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga

SuperSport obrađuje određene Vaše osobne podatke (poput adrese elektroničke pošte) u svrhu marketinga odnosno obavještavanja registriranih korisnika o posebnim ponudama, novostima i sl. kako u vezi korištenja Usluga na Web stranici tako i pružanja usluga igara na sreću koje SuperSport priređuje. Međutim, do prethodno opisane obrade doći će samo ukoliko ste nam dali privolu da Vas kontaktiramo putem komunikacijskih kanala.

Također, u svakom trenutku možete zatražiti odustajanje od ove vrste obrade osobnih podataka. Kako biste prekinuli ovu vrstu komuniciranja, odnosno kako bi SuperSport uklonio Vaše osobne podatke s lista koje se koriste za izravni marketing, možete na Web stranici, u Postavkama računa , povući privolu za primanje marketinških poruka ili nas putem elektroničke pošte obavijestiti o povlačenje privole [email protected]

Također u svakoj marketinškoj poruci koju dobijete od SuperSporta možete u bilo kojem trenutku odustati od primanja promotivnih obavijesti preko poveznice za odjavu, slijedeći upute koje se nalaze na kraju takve poruke

Uzmite u obzir da povlačenje privole obradu za kontaktiranje za marketinške svrhe neće spriječiti bitnu korisničku korespondenciju, npr. slanje tehničkih obavijesti o korisničkim računima i sl.

Prava ispitanika

 OPIS PRAVA
Pravo na pristup osobnim podacimaImate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje prikupljamo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.
Pravo na ispravak osobnih podatakaImate pravo od nas zahtijevati ispravak svih netočnih osobnih podataka koje imamo o vama.
Pravo na brisanje osobnih podataka
(„pravo na zaborav”)
Imate pravo od nas zahtijevati brisanje osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo pravo će se primjenjivati samo kada (na primjer): više ne trebamo koristiti osobne podatke za postizanje svrhe za koju smo ih prikupili; ili kada povučete svoju privolu ako koristimo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka; ili kada se protivite načinu na koji obrađujemo vaše podatke (u skladu s Pravom na ograničenje obrade u nastavku). Ovo pravo nije apsolutno i neće se primjenjivati kada postoje legitimni i važni razlozi.
Pravo na ograničenje obrade osobnih podatakaImate pravo na ograničenje obrade osobnih podataka kad (na primjer): osporavate njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane Vaših pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
Pravo na prenosivost podatakaImate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
Pravo na prigovorAko vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.
Pravo na povlačenje privoleImate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu u istom obliku kako je privola i dana. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijeluAko smatrate da vam je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava, nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Kontaktirajte nas ili našeg službenika za zaštitu podataka

Ako imate pitanja o ovoj obavijesti ili želite dodatne informacije o svojim pravima, možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem adrese elektroničke pošte: [email protected] ili pisanim putem na adresu: SUPER SPORT d.o.o., Službenik za zaštitu osobnih podataka, Krčka 18/d, Zagreb.

Promjene ove Obavijesti

Sve buduće izmjene ove Obavijesti o obradi osobnih podataka bit će objavljene na ovoj stranici, a gdje je to potrebno, o njima ćemo vas obavijestiti e-poštom. Često provjeravajte kako biste vidjeli ažuriranja ili promjene ove Obavijesti.

Ova je politika posljednji put pregledana i ažurirana: veljača 2024.