Sportnet forum

Dobrodošli na najbolji hrvatski sportski forum!

Pravila i uvjeti korištenja Sportnet Kluba

Uvjeti korištenja Sportnet Klub foruma

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Uvjeti korištenja)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Sportnet Klub forum (u daljnjem tekstu skraćeno kao: Sportnet Klub) je dio portala Sportnet.hr koji je u vlasništvu trgovačkog društva SUPER SPORT d.o.o. Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: Sportnet).

Prava i obveze korisnika

Članak 2.

Pristup Sportnet Klubu je slobodan i ostvaruje se putem internet stranice: https://sportnet.hr/sportnetklub/.

Sadržaj objavljen na Sportnet Klubu otvoren je za čitanje i pregledavanje za sve korisnike Sportnet Kluba pod uvjetom da poštuju odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Uvjeta korištenja.

Korisnikom se smatra svaki registrirani član Sportnet Kluba s pripadajućim korisničkim imenom i lozinkom, kao i svaki posjetitelj navedene internet stranice.

Registracija

Članak 3.

Za aktivno sudjelovanje u raspravama potrebno je članstvo u Sportnet Klubu koje se ostvaruje besplatnom registracijom.

Korisnik se može registrirati sa samo jednim korisničkim računom.

Svaki član je odgovoran za svoj korisnički račun, za radnje koje se izvrše preko njega te za sadržaj koji objavljuje.

U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje korisničkog računa svaki član je dužan o istome obavijestiti Administratora.

Sportnet ima pravo temeljem diskrecijske ocjene odbiti registraciju korisnika kao i ukloniti postojeći korisnički račun.

Korisnički račun će se ukloniti ukoliko korisnik ne pristupi istome u razdoblju duljem od 5 godina.

Organizacija Sportnet Kluba

Članak 4.

Sportnet Klub je organiziran po kategorijama i temama.

Otvaranje novih tema dozvoljeno je samo članovima koji imaju sto i više registriranih objava nakon konzultiranja s moderatorima i administratorom.

Objave koje se ne odnose na temu unutar koje su objavljene podložne su premještanju ili uklanjanju.

Za naslove i tekst objava koristi se isključivo latinično pismo te mala slova. U protivnom objave mogu biti bez upozorenja izmijenjene ili uklonjene.

Članak 5.

Rasprave na Sportnet Klubu nadziru administratori i moderatori.

Administratori i moderatori otvaraju i zatvaraju pojedine kategorije, postavljaju i uklanjaju teme, nadziru poštivanje pravila Sportnet Kluba te izriču sankcije u slučaju kršenja istih.

Pravila

Članak 6.

Sportnet Klub se koristi za argumentirane rasprave i iznošenja stavova u okvirima smislene i pristojne komunikacije. Najstrože je zabranjeno:
Pozivanje na diskriminaciju i nesnošljivost bilo koje vrste te iznošenja stavova koji uključuju korištenje neprimjerenih izraza i uvreda po rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, dobnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kako prema drugim članovim, tako i prema organizacijama ili pojedincima;
Objavljivanje uznemiravajućeg i prijetećeg sadržaja te neistinitih informacija o osobama i događajima s ciljem nanošenja štete drugim članovima ili trećim osobama;
Objavljivanje više poruka jedne za drugom bez vidljivog razloga s ciljem opterećivanja razgovora;
Objavljivanje osobnih i tajnih podataka drugih članova ili korisnika, pravnih ili fizičkih osoba u cjelini;
Objavljivanje ili prenošenje promotivnih i reklamnih materijala koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje, piramidalne sheme, lančana pisma, ankete ili peticije;
Višestruko citiranje;
Objavljivanje slika u potpisu;

Najblaži oblik kršenja pravila će biti sankcioniran upozorenjem moderatora ili administratora, dok će teži slučajevi kršenja pravila rezultirati upozorenjem u obliku dodjele žutog kartona ili trenutačnim uskraćivanjem pristupa korisničkom računu na razdoblje od jednog, tri, sedam ili četrnaest dana. Dobivanje dva žuta kartona unutar razdoblja od mjesec dana dovodi do uskraćivanja pristupa korisničkom računu. Najteži oblici kršenja pravila će se sankcionirati uklanjanjem korisničkog računa.

Koja će se mjera primijeniti u slučaju kršenja pravila ovisi o diskrecijskoj ocjeni Sportneta u svakom pojedinačnom slučaju.

Članak 7.

Članovi kroz svoje objave mogu davati savjete drugim korisnicima i navoditi izvor određenih podataka. Takve objave se ne smiju koristiti u svrhu promocije internet stranica, online kanala, blogova, proizvoda ili drugih subjekata.

U objavama nije poželjno stavljati poveznice koje vode na druge internetske stranice. Sportnet zadržava pravo uklanjanja takvih objava.

Završne odredbe

Članak 8.

Korištenjem Sportnet Kluba korisnik potvrđuje da je u cijelosti obavješten o Uvjetima korištenja, prihvaća ih i istovremeno se obvezuje na njihovo poštivanje.

Sportnet zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja.

Članak 9.

Sportnet ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati kao posljedica uporabe poveznica, dokumenata, podataka ili informacija objavljenih na Sportnet Klubu.

Sportnet zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme uz pravodobnu obavijest o nastalim promjenama.

U Zagrebu, 01. ožujka 2023.

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima

Goranu Đuriću i Radimu Haluzi